VIS i UV/VIS Spektrofotometri

Cijena na upit!

T60 New Century je UV/VIS spektrofotometar u udvoenoj (dual beam) tehnologiji, s fiksnim promjerom proreza od 2nm. Instrument mjeri u rasponu od 190nm do 1100nm. T60 ima small footprint i PCMCA programske kartice s dodatnim programima za kvantitativne analize, skeniranje, kinetiku i DNA. T60 se može spojiti s računalom i uz pomoć korištenja UV Spec software-a, s kojim ima i proširene moućnosti.

SKU: 4117b12599d3 Kategorija:

Opis

VIS i UV/VIS Spektrofotometri

T60 New Century je UV/VIS spektrofotometar u udvoenoj (dual beam) tehnologiji, s fiksnim promjerom proreza od 2nm. Instrument mjeri u rasponu od 190nm do 1100nm. T60 ima small footprint i PCMCA programske kartice s dodatnim programima za kvantitativne analize, skeniranje, kinetiku i DNA. T60 se može spojiti s računalom i uz pomoć korištenja UV Spec software-a, s kojim ima i proširene moućnosti. Instrument je standardno opremljen s automatskim držačem kiveta za osam kiveta. Jednstavan je za uporabu, a ipak može biti korišten od jednostavnih analiza koncentracije do sofisticiranih analiza.

T60 Aurora je VIS spektrofotometar u udvoenoj (dual beam) tehnologiji, s fiksnim promjerom proreza od 2nm. Instriment mjeri u opsegu od 325 do 1100nm. Ima small footprint. Posebno se mogu naručiti PCMCA programske kartice za kvantitaivnu analizu, skeniranje, kinetiku i DNA. T60 se može spojiti na računalo s programom UV Spec software-a. Instrument je standardno opremljen s automatskim držačem kiveta za osam kiveta. Jednstavan je za uporabu, a ipak može biti korišten od jednostavnih analiza koncentracije do sofisticiranih analiza.

Naslov