Mehaničke jednokanalne pipete fiksnog volumena

Cijena na upit!

AHN laboratorijske pipete i pribor, njemaèke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omoguæava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu! Precizna i toèna aspiracija viskoznih tekuæina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprjeèava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala toènan i precizan rad. Takoðer, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omoguæuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemoguæava sluèajnu promjenu zadanog volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omoguæuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka. Nakon više ciklusa autoklaviranja nije potrebna provjera i kalibracija.

 

SKU: 509ffff5070f Kategorije: ,

Opis

AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad. Također, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omogućuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava slučajnu promjenu zadanog volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka. Nakon više ciklusa autoklaviranja nije potrebna provjera i kalibracija.

Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost
0.1 – 2.5 µl 0.01 µl 2.5 % 2.0 %
0.5 – 10 µl 0.1 µl 1.0 % 0.4 %
2 – 20 µl 0.5 µl 1.0 % 0.3 %
5 – 50 µl 0.5 µl 1.0 % 0.3 %
10 – 100 µl 0.5 µl 0.8 % 0.2 %
20 – 200 µl 1.0 µl 0.6 % 0.2 %
50 – 200 µl 1.0 µl 0.6 % 0.2 %
100 – 1000 µl 5.0 µl 0.6 % 0.2 %
200 – 1000 µl 5.0 µl 0.6 % 0.2 %
500 – 5000 µl 50.0 µl 0.6 % 0.3 %
2000 – 10000 µl 100.0 µl 0.6 % 0.2 %

Naslov