Kemilumiscencija – čitač LuMate

Cijena na upit!

Sa poboljšanom preciznošću čitanja i nadograđenim softverskim značajkama!
Povećai raspon i osjetljivost CLIA testova, više nije samo za velike laboratorijie. LuMate® donosi ovu tehnologiju za bilo koje veličinu laboratorija. LuMate® čita standardne mikrotitar ploče od 96 jažica i izračunava rezultate odmah i automatski.

SKU: 9fb5a3ac8680 Kategorija:

Opis

Štedljiv, samoreferentan, korisničko programibilan – Kemiluminescencija za svaki laboratorij! – Nevjerojatna CLIA snaga u maloj crnoj kutiju!

Sa poboljšanom preciznošću čitanja i nadograđenim softverskim značajkama!
Povećai raspon i osjetljivost CLIA testova, više nije samo za velike laboratorijie. LuMate® donosi ovu tehnologiju za bilo koje veličinu laboratorija. LuMate® čita standardne mikrotitar ploče od 96 jažica i izračunava rezultate odmah i automatski.

LuMate® je otvoreni sustav koji omogućava korisnicima da koriste široku paletu CLIA testova. Jednostavno odaberite test iz memorije i postavite mikrotitar ploču u aparat. LuMate® automatski čita mikrotitar ploču, precizno mjeri i izvještava rezultat za svaku pojedinu jaćžicu na mikrotitar ploči. LuMate® radi hormone i mnoge druge testove, sa on-board izračunom za point-to point, linearnu i logaritamsku regresiju. Ugrađeni referentni sustav, osigurava kontinuiranu i točnu kalibraciju.
Mogućnost uparivanja ChroMate-a i Lumate-a za ekonomični, ultrakompaktni ELISA+CLIA paket.

Naslov