Tijekom više od 60 godina kao proizvođači znanstvene opreme za laboratorije, J.P. Selecta je postigla konsolidaciju prestižne pozicije na ovom tržištu, distribuirajući u više od 100 zemalja.

Naslov