Proizvodi na akciji

 • SALE!
  Referentni testovi i uzorci za analizu okoliša.
 • SALE!
  Sterilizatori s prirodnom konvekcijm ili prisilnom ventilacijom i AtmoCONTROL softverom.                                                                                Svi sterilizatori tvrtke Memmert klasificiraju se kao medicinski uređaj klase IIb.
 • SALE!
  ROTOFIX 32 A je robusna, svestrana i nezamjenjiva centrifuga za rutinske laboratorijske zadatke u ordinacijama i malim bolnicama. Osim što idealno ispunjava zadadu u kliničkoj kemiji namijenjena joj je uloga i u citologiji. Naravno, ova centrifuga može mnogo više osim uporabe u samo medicinskim primjenama. Uz njen širok spektar dodataka, ROTOFIX 32 A može se upotrijebiti i za pripremu uzoraka u industijskim i istraživačkim laboratorijima.
 • SALE!
  Ove mikrolitarske centrifuge su među najbržima u svojoj klasi. Ne samo da su brze, MIKRO 200 i 200 R također hladi brzo: do +4 ° C u 10 do 15 minuta s funkcijom Fast Cool.
 • SALE!
  HETTICH mikro centrifuga za epruvete tipa Eppendorf. Centrifuga visoke učinkovitosti. MIKRO 185 je vrlo svestrana centrifuga s maksimalnim RCF od 17.008 i izborom četiri rotora. Svi koraci odvajanja koji su nužni za pripremu uzorka za molekularno biološke aplikacije i koji ne zahtijevaju hlađenje se može izvršiti brzo i pouzdano.
 • SALE!
  Hladnjaci PRE i LRE serije + 2 ° / + 8 ° C imaju fleksibilan interijer. Biomedicinski hladnjak je user-friendly s automatskim zatvaranjem vrata i podesivim policama. Hladnjaci imaju širok raspon kapaciteta, visoku temperaturnu stabilnost i mnoge značajke, koje su sve standardne.
 • SALE!
  Jedinstveni klipni mehanizam kod kojega se čišćenjem cilindra i klipa ne utječe na na kalibraciju. Dvostruke mjerne oznake, mogućnost očitanja volumena s obje strane. Dizajn s ventilom, bez opruge omogućava precizan rad i otpornost na kemikalije. Proizvodač je ekološki osvješten pri korištenju materijala u proizvodnji. Pri pražnjenju cijevi, reagensi se preusmjeruju nazad u bocu, eleminirajuči preostali reagens, te osiguravajući uštedu i sigurnost. Lako i ugodno korištenje s mogučnošću pražnjenja u 360° što čini etiketu na boci vidljivom tokom cijelog procesa. Teleskopska cijev za punjenje kompatibilna s različitim veličinama boca za reagense. Ergonomskog oblika.
 • SALE!
  OASIS pipetor pruža točno i pouzdano pipetiranje sa 3 brzine. Inovativni mekani rukohvat sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad.
 • SALE!
  Male i praktične centrifuge za uzorke malog volumena. EBA 200 i EBA 200 S dolaze standardno s kutnim rotorom za 8 epruveta do volumena od 15 ml. EBA 200 ostvaruje maks. RCF od 3.461 i idealan je izbor za medicinsku praksu. Snažnija EBA 200 S generira maks. RCF od 6,153 i pogodna je za hitne laboratorije gdje se svaka minuta računa.
 • SALE!
  AHN laboratorijske pipete i pribor, njemaèke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omoguæava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu! Precizna i toèna aspiracija viskoznih tekuæina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprjeèava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala toènan i precizan rad. Takoðer, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omoguæuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemoguæava sluèajnu promjenu zadanog volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omoguæuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka. Nakon više ciklusa autoklaviranja nije potrebna provjera i kalibracija.  
 • SALE!
  AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!
 • SALE!
  AHN myTube® epruvete za mikrocentrifugu dostupne su u 3 veličine volumena: 0,5 ml, 1,5 ml i 2,0 ml. Ove mikrocentrifugalne epruvete izrađene su od posebne FDA odobrene mješavine polipropilena (PP) i imaju vrhunsku čistoću i transparentnost. DNaza, RNaza, ljudska DNA, PCR inhibitori, metali i pirogeni, AHN myTube® mikrocentrifugalne cijevi idealne su za širok raspon laboratorijskih primjena.

Naslov