frio

Britanska kompanija FRIO izvozi u više od 70 zemalja širom svijeta, proizvodeći niz proizvoda za hlađenje koristeći svoju patentiranu tehnologiju, uključujući i novčanike za inzulin i druge lijekove osjetljive na temperaturu, hladila za pića, kozmetičke obloge za glavu i vrat.