Neka bude koncipirana stranica kao i stranica USLUGE

Svaki certifikat sa svojim tabom

Tvrtka Simon d.o.o. ima dugu tradiciju i prošla je kroz nekoliko izazovnih razdoblja, te je svaki puta izašla jača. Pažljivi razvoj i konsolidacija našeg portfelja proizvoda i usluga, bez učestalih i značajnih promjena u opsegu posla, omogućio nam je konstantan i polagan rast na zdrav i nerizičan način. Takav pristup razvio je renome kod naših korisnika i često nam se novi kupci javljaju na preporuku naših dugogodišnjih partnera. Konstantna težnja za usavršavanjem naših kompetencije je nit vodilja i time imamo prednost pred konkurencijom.

ISO 9001:2008 – uveden 2012

ISO 9001:2015 – nastavak i promjene postojeće norme

HALMED – Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED

Certifikati principala – ovdje ide lista principala sa malim LOGOima i koji certifikati svaki proizvođač ima svoj tab