AHN Biotechnologie pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO 8655 i DIN 12650 standardu!

Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi se osigurao točnan i precizan rad. Ergonomski dizajnirana i oblikovana drška omogućuje lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI (sindrom karpalnog tunela). Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava promjenu volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka.

Jedan gumb za izbacivanje nastavaka, jedan gumb za aspiraciju i dispenziju uzorka.

Sve pipete i potrošni materijal prolaze kroz kvalitativnu kontrolu, što mogu potvrditi sa svim validnim certifikatima!

 

pipet4u!


AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!

Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad. Također, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omogućuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava promjenu volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka.

Pipete su dostupne u sljedećim volumenima:

1 kanalne fiksne
Volumen Preciznost Ponovljivost
5 µl  1.3 %  1.1 %
10 µl  0.8 %  0.6 %
20 µl  0.6 %  0.3 %
25 µl  0.6 %  0.3 %
50 µl  0.6 %  0.3 %
100 µl  0.5 %  0.2 %
200 µl  0.5 %  0.2 %
250 µl  0.5 %  0.2 %
500 µl  0.5 %  0.2 %
1000 µl  0.5 %  0.2 %
2000 µl  0.5 %  0.2 %
2500 µl  0.5 %  0.2 %
5000 µl  0.5 %  0.2 %
10000 µl  0.4 %  0.2 %

 

pipet4u!

AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!

Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad. Također, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omogućuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava slučajnu promjenu zadanog volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka.

Pipete su dostupne u sljedećim volumenima:

1 kanalne varijabilne
Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost
0.1 - 2.5 µl 0.01 µl 2.5 % 2.0 %
0.5 - 10 µl 0.1 µl 1.0 % 0.4 %
2 - 20 µl 0.5 µl 1.0 % 0.3 %
5 - 50 µl 0.5 µl 1.0 % 0.3 %
10 - 100 µl 0.5 µl 0.8 % 0.2 %
20 - 200 µl 1.0 µl 0.6 % 0.2 %
50 - 200 µl 1.0 µl 0.6 % 0.2 %
100 - 1000 µl 5.0 µl 0.6 % 0.2 %
200 - 1000 µl 5.0 µl 0.6 % 0.2 %
500 - 5000 µl 50.0 µl 0.6 % 0.3 %
2000 - 10000 µl 100.0 µl 0.6 % 0.2 %

 


pipet4u!


AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!

Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad. Također, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omogućuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava promjenu volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka.

Pipete su dostupne u sljedećim volumenima:

8 kanalne varijabilne   12 kanalne varijabilne
Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost
0.5 - 10 µl 0.1 µl 1.5 % 1.5 % 0.5 - 10 µl 0.1 µl 1.5 % 1.5 %
5.0 - 50 µl 0.5 µl 0.6 % 0.5 % 5.0 - 50 µl 0.5 µl 1.0 % 0.7%
3 - 300 µl 1.0 µl 0.6 % 0.4 % 30 - 300 µl 1.0 µl 0.8% 0.25%

pipet4u! Revolution

AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!

Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad. Također, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omogućuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava slučajnu promjenu zadanog volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka.

Pipete su dostupne u sljedećim volumenima:

1 kanalne varijabilne
Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost
0.2 - 10.0 µl 0.01 µl 0.9 % 0.5 %
5.0 - 100 µl 0.1 µl 0.4 % 0.5 %
10 - 200 µl 0.1 µl 0.3 % 0.1 %
50 - 1000 µl 1.0 µl 0.3 % 0.1 %
100 - 5000 µl 5.0 µl 0.1 % 0.1 %


pipet4u! Revolution

AHN pipete i pribor, njemačke kvalitete, vrlo precizne, lagane i ugodne. Dvostupanjsko pipetiranje omogućava Vam tehniku obrnutog pipetiranja. Sve pipete potpuno su autoklavabilne i kalibrirane po ISO8655 i DIN 12650 standardu!

Precizna i točna aspiracija viskoznih tekućina, sa inovativnim mekanim rukohvatom koji sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad. Također, ergonomski dizajnirana i oblikovana drška  omogućuju lagano i ugodno korištenje te smanjuju RSI. Mehanizam pipete dizajniran je tako da onemogućava slučajnu promjenu zadanog volumena pipete. Nema gubitka uzoraka! Blow-out sustav omogućuje dispenziranje i zadnje kapi koja se nalazi unutar nastavka.

Pipete su dostupne u sljedećim volumenima: 

8 kanale elektronički varijabilne   12 kanalne elektronički varijabilne
Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost Volumen Pomak Preciznost Ponovljivost
0.2 - 10 µl 0.01 µl 0.9 % 0.5 % 0.2 - 10 µl 0.01 µl 0.9 % 0.5 %
2.5 - 50 µl 0.10 µl 0.4 % 0.5 % 2.5 - 50 µl 0.10 µl 0.4 % 0.5 %
15 - 300 µl 0.50 µl 0.3 % 0.1 % 15 - 300 µl 0.50 µl 0.3 % 0.1 %


OASIS pipetor za plastične i staklene pipete - 0.1 - 100ml

 • Točno i pouzdano pipetiranje sa 3 brzine
 • Inovativni mekani rukohvat sprječava prijenos topline na unutarnje komponente pipete, kako bi osigurala točnan i precizan rad
 • Ergonomski dizajn i oblik drške i gumba za lagano i ugodno korištenje (smanjuje RSI)
 • Mehanizam koji sprječava slučajnu promjenu volumena
 • Trajanje baterije do minimalno 8 sati u punom radu
 • Mogućnost mijenjanja membranskih filtera (0.2µl i 0.45µl ) i silikonskog adaptera

 

Nastavci za pipete bez filtera, sterilni i nesterilni

 • sigurno prijanjanje nastavka uz pipetu
 • brza i jednostavna provjera volumena tekućine u nastavku - ucrtane graduacijske linije
 • precizno pipetiranje bez gubitka volumena - nema curenja tekućine iz nastavka zbog posebno dizajniranog koničnog vrha
 • nastavci izrađeni od visokokvalitetne PP plastike, moguće ih je autoklavirati
 • dostupni u kutijama, vrećicama, bez sigurnosnog filtera

 

Nastavci za pipete sa filterom, sterilni i nesterilni

 • sigurno prijanjanje nastavka uz pipetu
 • brza i jednostavna provjera volumena tekućine u nastavku - ucrtane graduacijske linije
 • precizno pipetiranje bez gubitka volumena - nema curenja tekućine iz nastavka zbog posebno dizajniranog koničnog vrha
 • nastavci izrađeni od visokokvalitetne PP plastike, moguće ih je autoklavirati
 • dostupni u kutijama, vrećicama, sa sigurnosnim filterom

Posebno napravljeni nastavci za pipetiranje visoke preciznosti! - Premium Line sa filterom, sterilni

 

 • sigurno prijanjanje nastavka uz pipetu
 • brza i jednostavna provjera volumena tekućine u nastavku - ucrtane graduacijske linije
 • precizno pipetiranje bez gubitka volumena - nema curenja tekućine iz nastavka zbog posebno dizajniranog koničnog vrha
 • nastavci izrađeni od visokokvalitetne PP plastike, moguće ih je autoklavirati
 • dostupni u kutijama, vrećicama, sa i bez sigurnosnog filtera   

 

Posebno napravljeni nastavci za pipetiranje visoke preciznosti! - Premium Line

 

 • sigurno prijanjanje nastavka uz pipetu
 • brza i jednostavna provjera volumena tekućine u nastavku - ucrtane graduacijske linije
 • precizno pipetiranje bez gubitka volumena - nema curenja tekućine iz nastavka zbog posebno dizajniranog koničnog vrha
 • nastavci izrađeni od visokokvalitetne PP plastike, moguće ih je autoklavirati
 • dostupni u kutijama, vrećicama, sa i bez sigurnosnog filtera

Plastične epruvete i mikroepruvete

 

Micro Tubes 0.5 ml, 1.5 ml and 2.0 ml

PCR epruvete 0.2 ml, 0.5 ml

Falcon epruvete 15 ml, 50 ml

 

  

Cryo epruvete

Cryo epruvete sa čepom na navoj i O-prstenom na poklopcu. Ispitane pod određenim tlakom kako bi se zajamčilo brtvljenje cryo epruvete. Sigurno dugotrajno skladištenje. Osim toga, epruvete su označene sa volumenom.

 

 • lakše uočavanje uzoraka - jedinstveni barkod tiskan je izravno na epruvetu, s velikom površinom za pisanje 
 • dugoročna pohrana i očuvanje - epruvete mogu biti pohranjene na -196 ° C
 • nema gubitka uzorka - ispitan na određenom pritisku te jamči da se uzorak ne izlije
 • nema kontaminacije tijekom skladištenja - O-ring izravno ugrađen u poklopac epruvete koja sprječava istjecanje uzorka
 • brzo i jednostavno provjeravanje volumena - jasni otiskani volumena u graduaciji od 0,1ml
 • epruveta proizvedena od provjerenih netoksičnih materijala
 • sterilno rukovanje - mogućnost autoklaviranja
 • terilizirano sa beta zračenjem
 • mogućnost ugradnje čepa različitih boja - Color Coding

© 2018 Simon d.o.o.

Please publish modules in offcanvas position.